Wednesday, August 26, 2020

RADHASHTAMI-26/08/2020


                                                              GODDESS RADHARANI


SANCHARADADHARA- GEETHA GOVINDAM
(SRI JAYADEVA ASHTAPADI)


 

No comments:

FEATURED POST

Sudarshana Chakram- Veena

SRI SUDARASHANA CHAKRAM OF LORD RAMA, BHADRACHALAM  76th Sloka from Sri Sudarashan Sathakam:- 76) VAANEE POURAANIKEE YAM PRATHAYATHI MAHITHA...