Tuesday, August 4, 2015

Sri Venkatachala Mahathyam (wedding chapter310-330)

                                                              LORD SRINIVASA 

Vadathyevam Sreenivaasey Purohithamabhaashatha

Raajaa:-
310) Vilambaha Kriyathey Kasmaa Thpoojaam Kuru Ramaapatheyhe
Sa Raajavachanam Shruthvaa Dharaneem Vaakyamabraveeth.
311) Viyannrupokthyaa Vasishtha Preyritha Dharaneekrutha Sreenivaasopachaaraha
Vasishthaha:-
Arundhatheem Puraskruthya Kuru Poojaam Ramaapatheyhe.

Meaning: (310, 311)While Lord Srinivasa asked thus, King Akaasha asked the priest respectfully-" Vasishtha! Why this delay? Please offer prayers to Lord Narayana." Sage Vasishta addressed Dharani Devi, the wife of King Akaasha...

312) Saa Sambhramaa Thsamuthdhaaya Baashpasandigdhalochanaa
Mukham Vilokya Raajendra! Krishnasya Nrupavallabhaa.

Meaning:Sage Vasishta said, " Please offer prayers to Lord Srinivasa with the help of Arundhathi." Dharani Devi who is the beloved wife of King Akaasha stood up hesitantly and with tear-filled eyes looked at the lotus-face of Lord Srinivasa....

313) Mathvaa Kruthaardhamaathmaanam Aanandaparipoojithaa
Salajjaa Poojayaamaasa Sachchidaanandavigraham.

Meaning:Dharani Devi considered herself as most fortunate and with great joy and feeling bashful she offered her prayers to Lord Srinivasa.

314) Thaam Dhrushtvaa Yoshitha Ssarvaaha Vismayaakulamaanasaaha
Praahuhu Prahrushtahrudayaaha Dharaneem Raajavallabhaam.

Meaning:The women folk looked at Dharani Devi in awe feeling happy in their hearts and told her...

315)Yoshithaha:-
Kim Thvayaa Charitham Punyam Poorvajanmani Hey Dharey!
Vaasudevaarchanavidhau Nirmithaa Parameyshthinaa.

Meaning: "Due to your innumerable good deeds in all your previous births, Lord Brahma Himself has created you giving you the status of personally offering your prayers to Lord Srinivasa...

316)Yaa Thvamiddham Poojayasi Saakshaannaaraayanam Svayam
Ithyevam Samsthuthaa Devee Dharanee Raajavallabhaa.

Meaning:who is none other than Lord Narayana Himself and you are so fortunate to perform His prayers...."

317) Thailakarpooragandheyna Chandaneyna Sugandhinaa
Archayaamaasa Kalyaanee Sreenivaasam Sureshvaram.

Meaning:Dharani Devi used perfumed oils, raw camphor, fragrant sandalwood....

318) Vasthrairnaanaavidhaihi Rathnaihi Mukthaanirmithabhooshanaihi

Meaning: new garments, varieties of precious gem stones, ornaments studded with pearls for offering prayers to the Lord.

319)Divyaalankaaraalankruthasreenivaasasya Saparikaranrupamandirapraveyshaha

Thathaha Purohithaagnyapthaha Puraanapurushoththamam
Gajamaaropayadraajaa Jaamaatharamanaamayam
Sahitho Vaasudevasthu Brahmanaa Shambhunaa Thadhaa.

Meaning:Lord Srinivasa decorated in exquisite and fine jewellery proceeds towards King Akaasha's palace along with His family.
Afterwards King Akaasha seated Lord Srinivasa, the Lord of scriptures and far removed from afflictions on Elephant Airavatha. Lord Srinivasa along with Lord Brahma, Lord Rudra...

320) Kubeyraanaahiraajeyna Garudeynaagninaa Thadhaa
Vaayunaa Varuneynaapi Yameyna Maruthaam Ganaihi.

Meaning:...Lord Kubera, Lord Adi Sesha, Lord Garuda, Lord Agnihothra (Fire), Lord Vayu (Wind), Lord Varuna (Rain), Lord Yama (Death), clan of Marudgana, wife and children...

321) Vasishtaadimunisreshtaihi Sadaaraissasuthaisthadhaa
Jagaama Raajabhavanam Rathnathoranamanditham.

Meaning:...Sage Vasishta and other monks, they reached the palace which was decorated by rubies......

322)Naanaajanasamaakeernam Naanaalankaaramanditham
Mahaavaadyasvanairyuktham Deepaayuthavideepitham.

Meaning:...filled with huge crowds, decorated beautifully, melodious music resonating in the air and innumerable lamps illuminating the palatial structure.

323)Jaamaathrusahitho Raajaa Dwaarathoranasannidhau
Chathurangabalam Mukthva Gruhaanthargamthumudyathaha.

Meaning:...King Akaasha, leaving the four-winged army accompanying his aristocratic son-in-law Lord Srinivasa and as he was entering the palace....

324)Thathraantharey Sreenivaasam Neeraajayithumaagathaa
Thondamaanrupatheyrbhaaryaa Kumkumodakabhaajanam.

Meaning: KingThondaman's wife brought a pot of water mixed with vermillion (used in the ritual meant for removing negative/afflicted aura)....

325)Samaadaayaashu Kalyaanee Vaasudeyvamapoojayath
Thathaha Pashchaachreenivaasaha Praavishadraajamandiram.

Meaning:...and performed the "harathi" ritual and the Divine Lord Srinivasa....

326) Dvaaraanyatheethyaadha Bahooni Maadhavo Raagnyaa Sameytho Bhavanam Pravishya
Rathnaasaney Raajavinirmithey Harihi Raraaja Raajeevasamaananeythraha.

Meaning: Accompanied by the King Lord Srinivasa entered crossed many gates to enter the King's palace and finally the Square Hall to be seated on a ruby-studded throne.

327) Chathusthambhaam Rathnaveydeem Adhishtaapya Khagadhvajam
Parivaarya Cha Thasthusthey Munayo Veethakalmashaaha.

Meaning:Great sages and monks who had created history were seated surrounding the Lord.

328) Brahmaanamagrathaha Kruthvaa Sarvey Deyvaa Yadhaasukham
Swarnaasaney Samaaseenaaha Pashyantho Nayanothsavam.

Meaning:The clan of Devas (Godly clan) first seated Lord Brahma and then seated themselves on golden thrones and feasted on the surroundings with their eyes....

329) Thathsa Raajaa Dharmaathmaa Chakrey Mangalamajjanam
Saapi Snaathvaa Mahaaraaja! Thaileyna Cha Sugandhinaa.

Meaning:As soon as King Akaasha finished his auspicious bath, even Dharani Devi bathed with perfumed oils...

330) Alanchakaaraalankaaraihi Svaathmaanam Raajavallabhaa
Swamipushkarineethoyam Hemakumbhaprapooritham.

Meaning:and decorated herself with jewels. Filling golden pots with water from the Swami Pushkarini lake she sent it through brahmins....

FEATURED POST

The Journey- (Concluding Part-3)

It is a pleasant coincidence that the concluding part of The Journey is being published only 4 days ahead of our country's Independence ...